skip to Main Content

AIA ราชพฤกษ์ เตรียมความพร้อมให้คุณ
ก้าวสู่ที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพในวันนี้

คำถามที่พบบ่อย

A : โปรแกรม AIA FINANCIAL ADVISOR (AIA FA) คือหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพตัวแทนประกันชีวิต สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต และการเงินมืออาชีพ โดยหลักสูตรมีแผนรับรองรายได้ การฝึกอบรมที่เป็นระบบ โบนัสพิเศษและผลประโยชน์อื่นๆ

A : AIA FA ผู้ที่มีความรู้สามารถให้คำแนะนำ และวางแผนการประกันชีวิตและการเงินแบบองค์รวม ให้กับผู้ที่ต้องการมีความมั่นคงทางด้านการเงิน และไปสู่เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ เช่น การบริหารความเสี่ยง การวางแผนเกษียณ การวางแผนภาษี และการวางแผนการลงทุน

A : สามารถร่วมงานกับ AIA ราชพฤกษ์ได้ค่ะ เนื่องจากงานของเราสามารถทำงานพื้นที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน เพียงแค่สามารถแบ่งเวลามาเรียนรู้งานกับทางเรา พบหัวหน้างานอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง อีกทั้งยังสามารถประชุม เรียนรู้ และทำงานในรูปแบบออนไลน์ได้ด้วย

A : สมัครได้ค่ะ หากมีบัตรนายหน้าประกันชีวิตอยู่แล้ว ต้องทำเรื่องลาออกให้เสร็จสิ้นก่อน และมาสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตใหม่ค่ะ หากมีบัตรตัวแทนประกันชีวิตที่ไม่ใช้บริษัท AIA อยู่แล้ว สามารถทำเรื่องลาออกและสมัครบริษัท AIA ใหม่ได้ค่ะ

A : ไม่จำเป็นค่ะ สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ เพียงแค่จัดการงานและเวลาของตนเองให้ได้ อย่างเช่น จะไปพบลูกค้าวันไหน จะเข้ามาเคลียร์เอกสารที่ออฟฟิศเมื่อไร เป็นต้น

A : เรามีทีมโค้ชส่วนตัวคอยให้คำปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางในการทำงานของแต่ละบุคคล

A : เราเป็น One Stop Service ในธุรกิจการวางแผนการเงิน มีทีมงานที่เชี่ยวชาญครบทุกด้าน มีการเรียนการสอนที่เข้มข้น ใส่ใจในทุกรายละเอียด การันตีด้วยรางวัลสำนักงานตัวแทนคุณภาพ 4 ปีซ้อน (AIA GA Office Certified )

A : สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Link : ความสามารถ

A : เพราะว่า FA prime เป็นโครงการที่เข้มข้นและมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเรื่องการวางแผนทางการเงินอย่างมืออาชีพ และสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง

A : เรามีสถาบัน Max Academy เป็น Hub & Training Center ของเราเอง ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมทั้งพื้นฐานและหลักสูตรพิเศษ ที่พัฒนาให้ FA มีความเป็นมืออาชีพทุกด้าน เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพและ Soft Skills ในด้านต่างๆ และกิจกรรม Morning Talk Online ทุกเช้าสำหรับให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

A : คุณวุฒิ หรือเครื่องหมายการันตี สำหรับที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต ที่มีมาตรฐานการทำงานผ่านกฎเกณฑ์ในระดับสากล จากสโมสร MDRT (MILLION DOLLAR ROUND TABLE)

A : ได้ ทางบริษัทฯ มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับประกันชีวิต และการเงิน เพื่อพัฒนาให้เป็น FA มืออาชีพ

A : สมัครได้ แต่ต้องสอบ IC licenseให้ผ่านก่อนเข้าโครงการ FA Prime

A : กรอกใบสมัครผ่านแบบฟอร์ม ผ่าน Link : https://www.aia-ratchapruek.com/register/   เราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปอีกครั้ง

A : สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ Link : https://bit.ly/3ySm3Of ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับอีกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

A : โปรแกรม AIA FINANCIAL ADVISOR (AIA FA) คือหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพตัวแทนประกันชีวิต สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต และการเงินมืออาชีพ โดยหลักสูตรมีแผนรับรองรายได้ การฝึกอบรมที่เป็นระบบ โบนัสพิเศษและผลประโยชน์อื่นๆ

A : AIA FA ผู้ที่มีความรู้สามารถให้คำแนะนำ และวางแผนการประกันชีวิตและการเงินแบบองค์รวม ให้กับผู้ที่ต้องการมีความมั่นคงทางด้านการเงิน และไปสู่เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ เช่น การบริหารความเสี่ยง การวางแผนเกษียณ การวางแผนภาษี และการวางแผนการลงทุน

A : สามารถร่วมงานกับ AIA ราชพฤกษ์ได้ค่ะ เนื่องจากงานของเราสามารถทำงานพื้นที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน เพียงแค่สามารถแบ่งเวลามาเรียนรู้งานกับทางเรา พบหัวหน้างานอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง อีกทั้งยังสามารถประชุม เรียนรู้ และทำงานในรูปแบบออนไลน์ได้ด้วย

A : สมัครได้ค่ะ หากมีบัตรนายหน้าประกันชีวิตอยู่แล้ว ต้องทำเรื่องลาออกให้เสร็จสิ้นก่อน และมาสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตใหม่ค่ะ หากมีบัตรตัวแทนประกันชีวิตที่ไม่ใช้บริษัท AIA อยู่แล้ว สามารถทำเรื่องลาออกและสมัครบริษัท AIA ใหม่ได้ค่ะ

A : ไม่จำเป็นค่ะ สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ เพียงแค่จัดการงานและเวลาของตนเองให้ได้ อย่างเช่น จะไปพบลูกค้าวันไหน จะเข้ามาเคลียร์เอกสารที่ออฟฟิศเมื่อไร เป็นต้น

A : เรามีทีมโค้ชส่วนตัวคอยให้คำปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางในการทำงานของแต่ละบุคคล

A : เราเป็น One Stop Service ในธุรกิจการวางแผนการเงิน มีทีมงานที่เชี่ยวชาญครบทุกด้าน มีการเรียนการสอนที่เข้มข้น ใส่ใจในทุกรายละเอียด การันตีด้วยรางวัลสำนักงานตัวแทนคุณภาพ 4 ปีซ้อน (AIA GA Office Certified )

A : สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Link : ความสามารถ

A : เพราะว่า FA prime เป็นโครงการที่เข้มข้นและมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเรื่องการวางแผนทางการเงินอย่างมืออาชีพ และสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง

A : เรามีสถาบัน Max Academy เป็น Hub & Training Center ของเราเอง ที่รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมทั้งพื้นฐานและหลักสูตรพิเศษ ที่พัฒนาให้ FA มีความเป็นมืออาชีพทุกด้าน เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพและ Soft Skills ในด้านต่างๆ และกิจกรรม Morning Talk Online ทุกเช้าสำหรับให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

A : คุณวุฒิ หรือเครื่องหมายการันตี สำหรับที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต ที่มีมาตรฐานการทำงานผ่านกฎเกณฑ์ในระดับสากล จากสโมสร MDRT (MILLION DOLLAR ROUND TABLE)

A : ได้ ทางบริษัทฯ มีหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับประกันชีวิต และการเงิน เพื่อพัฒนาให้เป็น FA มืออาชีพ

A : สมัครได้ แต่ต้องสอบ IC licenseให้ผ่านก่อนเข้าโครงการ FA Prime

A : กรอกใบสมัครผ่านแบบฟอร์ม ผ่าน Link : https://www.aia-ratchapruek.com/register/   เราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปอีกครั้ง

A : สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ Link : https://bit.ly/3ySm3Of ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับอีกครั้ง